22 augusti 2018

Skademinimering: därför måste narkotikapolitiken förändras

Jag gillar inte droger. De skapar lidande för så många, även om många också kan bruka dem utan att fastna i missbruk.

Därför vill jag ha en narkotikapolitik som minimerar skadorna. Det är väldigt tydligt att den svenska förbudslinjen inte gör detta. Sverige har idag bland den värsta narkotikarelaterade dödligheten i hela EU, och det blir bara värre.

En människa som fastnar i ett missbruk behöver vård - inte straff. Låt Polisen bekämpa grov brottslighet istället för att jaga cannabisrökare. Portugal avkriminaliserade, kombinerat med sociala reformer, och fick ned sin höga narkotikadödlighet med ca 85 %(!). Sverige kan göra samma resa. Det skulle rädda hundratals människoliv, varje år.

Uppropet Cannabiskrysset rekommenderar väljare i Kalmar län att kryssa mig för att få in fler riksdagsledamöter som vill avkriminalisera cannabis. Östran uppmärksammar detta idag.

Liberalerna som parti står inte för en avkriminalisering, men på vårt landsmöte i fjol kom vi ändå fram till ställningstagandet att missbrukare bör mötas med vård snarare än straff. Ett viktigt steg i rätt riktning. Jag vill gå längre, lyssna på forskningen, och föra den politik som räddar flest människoliv. Jag är glad över den goda respons jag har fått hittills.